Jezicni-centar.com je stranica naše sprecijalizirane usluge edukacije poslovnih stranih jezika za potrebe tvrtki i profesionalaca.

Dobrodošli
  • Adresar
  • Središnji ured
  • Ured Rijeka
  • Ured Zagreb Centar
CIKLOPEA - Sve prevoditeljske usluge na jednom mjestu: Prijevodi, Tumačenje, Lokalizacija, DTP, Edukacija, Konzalting.
CIKLOPEA d.o.o. Središnji ured
Međimurska 21, HR - 10 000 Zagreb
E: info@ciklopea.com
T: +385.1.37.51.736, F:+385.1.37.51.133
CIKLOPEA d.o.o. Ured Rijeka Centar Zagrad
M. K. Kozulić 2/3, HR - 51 000 Rijeka
E: info@ciklopea.com
T: +385.51.688.161, F:+385.51.688.160
CIKLOPEA d.o.o. Ured Zagreb Centar
P. i T. Erdodyja 15, HR - 10 000 Zagreb
E: info@ciklopea.com
T: +385.1.63.95.295, F:+385.1.63.95.295